قوانین و مقررات


📘قوانین و مقررات وب سایت :


• عضویت و ایجاد حساب کاربری در این سامانه رایگان است

• کلیه اطلاعات موجود در پروفایل کاربر محرمانه تلقی شده است و راهکاری های لازم جهت حفظ محرمانگی به کار گرفته شده است

• در این سامانه فرآیند تایید هویت توسط خود اظهاری کاربر و مکانیزم تایید شماره موبایل و رمز یکبار مصرف انجام می شود

• هرگونه استفاده یا سو استفاده از شماره شخص دیگری برای استفاده از این سامانه ممنوع بوده و عواقب حقوقی و قضایی آن برعهده کاربر اقدام کننده می باشد

• فعالیت این سامانه بر اساس قوانین جاری ج ا ایران می باشد و هر گونه سو استفاده از این سامانه از طریق مراجع رسمی پیگیری خواهد شد

• عضویت کاربر، بیانگر آگاهی کامل و پذیرش کلیه ضوابط و قوانین این سامانه بوده و نیاز به امضای کاربر نمی باشد و کاربر متعهد به احترام و رعایت کلیه این ضوابط و مقررات می باشد


;