محصولات و کالاها

نرم افزار بیمه فیزیوتراپی
قیمت : 5,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

آپدیت بیمه حیان 6.5
قیمت : 2,000,000 ریال
آپدیت سال 99 برنامه بیمه مخصوص درمانگاه
تخفیف : 0 درصد

آپدیت بیمه حیان 4.5
قیمت : 1,000,000 ریال
آپدیت سال 99 برنامه بیمه
تخفیف : 0 درصد

آپدیت بیمه حیان 2
قیمت : 1,000,000 ریال
آپدیت سال 97 برنامه بیمه
تخفیف : 0 درصد

پشتیبانی بیمه حیان
قیمت : 700,000 ریال
دوره پرداخت سالانه
تخفیف : 0 درصد

اپلیکیشن نوبت دهی آنلاین مطب
قیمت : 15,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

اتوماسیون نوبت دهی آنلاین مطب
قیمت : 15,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

اتوماسیون فروش و بازاریابی شبکه ای
قیمت : 150,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

وب سایت فروشگاهی (پایه)
قیمت : 10,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

وب سایت فروشگاهی (پیشرفته)
قیمت : 17,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

وب سایت معرفی کسب و کار
قیمت : 8,000,000 ریال
جهت معرفی شرکت، کارخانه، دفتر کار و ...
تخفیف : 0 درصد

وب سایت همایش (پیشرفته)
قیمت : 60,000,000 ریال
پکیج کامل
تخفیف : 0 درصد

وب سایت همایش و کنفرانس (پایه)
قیمت : 25,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

وب سایت دانشگاهی
قیمت : 100,000,000 ریال
با امکانات کامل یک سایت دانشگاهی
تخفیف : 0 درصد

وب سایت پزشکی (پیشرفته)
قیمت : 20,000,000 ریال
امکانات پیشرفته
تخفیف : 0 درصد

وب سایت پزشکی (پایه)
قیمت : 10,000,000 ریال
امکانات پایه
تخفیف : 0 درصد

نرم افزار صندوق فروشگاهی آرتا
قیمت : 1,700,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

وب سایت تحلیلی خبری
قیمت : 50,000,000 ریال
با امکانات کامل یه سایت خبری
تخفیف : 0 درصد

نرم افزار مدیریت املاک آرتا
قیمت : 1,890,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

بیمه حیان 6 (درمانگاه)
قیمت : 30,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

بیمه حیان 4.5
قیمت : 7,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

بیمه حیان 2
قیمت : 5,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

بیمه حیان 1
قیمت : 5,000,000 ریال
نرم افزار بیمه حیان (1)
تخفیف : 0 درصد

مدیریت مطب حیان 3.5
قیمت : 70,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

مدیریت مطب حیان 1.6
قیمت : 60,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

مدیریت مطب حیان 1 (قلم نوری)
قیمت : 30,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

سینا 4 (کامل)
قیمت : 50,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

سینا 2
قیمت : 30,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصدonline support